Igor Balać - Predsednik VK Taš

Проф др Игор Балаћ рођен је у Београду 25.04.1971. године где је завршио основнo и средњe образовање. На Машински факултет Универзитета у Београду уписао се школске 1989/90. године. Паралелно са студирањем, активно се бави ватерполом као првотимац у В.К.”Студент” (Београд) и В.К."Динамо" (Панчево).  Дипломирао је на одсеку за Ваздухопловство 1994. године са просечном оценом 9,24/10 у току студија. Последипломске студије уписао је 1995. године, на групи за Ваздухопловство. Магистарски рад је одбранио 1999. године на Машинском факултету Универзитета у Београду. Одбраном докторске дисертације 2006. године на Машинском факултету у Београду постаје доктор техничких наука из области Машинство.

            На Машинском факултету Универзитета у Београду, запошљава се 1997. године као асистент-приправник на Катедри за Отпорност конструкција, где је 2002. године. изабран у звање асистента. На истој Катедри, у звање доцента за ужу научну област Отпорност конструкција, изабран је 2007. године, док је у звање ванредног професора изабран 2012. године. У звање редовног професора за ужу научну област Отпорност конструкција, изабран је на Катедри за Отпорност конструкција 2017. године, где и данас ради. Током свог рада на Машинском факултету Универзитета у Београду проф др Игор Балаћ је:

-        био учесник на више међународних и домаћих пројеката,

-        аутор и коаутор више уџбеника и монографија,

-        био председник и члан више комисија,

-        рецензент у више међународних и домаћих научно-стручних часописа,

-        био члан Савета Машинског факултета (2015.-2018.),

-        председник Синдикалне организације Машинског факултета (2021.- ).

 

 

Спортска каријера

 

            Ватерполом почео да се бави 1980 год. у млађој категорији В.К.”Београд”, затим 1986 године прелази у В.К.”Студент”. Крајем 1992. године прелази у В.К."Динамо" из Панчева, где 1993.године завршава спортску каријеру.

PRETHODNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE

NAREDNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE

FINA LEN Vaterpolo Savez Srbije Vaterpolo Savez Beograda