Vaterpolo Klub Taš

Vaterpolo Klub Taš

četvrtak, 19 januar 2012 12:29

Prvenstvo i kup 2011/12

Prvenstvo Srbije 11 godina 23.03. - 25.03.2012. finale organizator V.K.Rasina - Kruševac

Učesnici :

1.Taš

2.Rasina

3.Beograd

4.Goč

5.Nais

6.Singidunum

Prvenstvo Srbije 10 godina 09.03. - 11.03.2012. finale organizator V.K.Vojvodina - Novi Sad

Učesnici :

1.Taš

2.Vojvodina

3.Partizan

4.Beograd

5.Mladost

Kup Srbije 11 godina 16.12. - 18.12.2011. finale organizator V.K.Mladost - Pančevo

Učesnici :

1.Taš

2.Crvena zvezda

3.Zemun

4.Singidunum

5.Mladost

6.Beograd

 

 

subota, 26 jun 2010 14:08

Propozicije Takmičenja 2012/2013

ПРВЕНСТВО ДРУГЕ  ЛИГЕ  СРБИЈЕ

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2012/2013.

 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ПРВЕНСТВА ДРУГЕ  ЛИГЕ  СРБИЈЕ

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2012/2013.

 

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Првенство Друге лиге Србије у такмичарској сезони 2012/2013 (даље: Првенство) приређује Ватерполо савез Србије (даље: ВСС), а спроводии га Такмичарско дисциплинска комисија ВСС (даље: ТДК ВСС).

 

Члан 2.

Првенство се игра према Правилима ватерполо игре (Рим 2009.), Правилнику о ватерполо такмичењима ВСС (Београд, 2012.) и другим правилницима ВСС и овим Пропозицијама.

 

Члан 3.

У Првенсту се такмичи 14 (четрнаест) ватерполо клубова подељених у две групе:

Група СЕВЕР                                          

"ТАШ", Београд                                       

"СЕНТА", Сента                                       

"ПОЛЕТ", Сомбор                                     

"ВАЛИС", Ваљево                                     

"ДОРЋОЛ", Београд                                  

"ВАЛИС 93", Ваљево                                 

"СТАРИ ГРАД", Београд                            


 Група ЈУГ

"РАСИНА", Крушевац

"ГОЧ", Врњ. Бања

"КРАЉЕВО", Краљево

 "ПАРАЋИН", Параћин

"ДУБОЧИЦА",Лесковац  

"ВРЊАЧКА БАЊА", Врњ. Бања

"ЈЕЗЕРО", Бела Црква

 

 

Првенство се игра у периоду од 06.07. - 18.08. 2013. године у терминима и према распореду који су саставни део ових Пропозиција.

 

Измену термина или распореда може извршити искључиво ТДК ВСС.

 

 

2. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 4.

Првенство се игра у два дела: лигашки део и фајнал фор

Лигашки део се игра, за сваку групу посебно, двокружно - свако са сваким, код куће и у гостима према распореду утврђеном на састанку клубова учесника Првенства (Београд, Јун.2013.)

Првоименована екипа у распореду је домаћин.

 

 

Бодовање се вршу по следећем принципу:

победа: 3 бода, нерешен резултат: 1 бод, пораз: 0 бодова

Утврђивање пласмана врши се на основу члана 25. Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

 

Фајнал фор се игра на следећи начин:

Полуфинале:

1. Север 1. - Југ 2.

2. Југ 1. - Север 2.

 

За треће место:

поражени полуфиналне утакмице 1 - поражени полуфиналне утакмице 2

 

Финале:

победник полуфиналне утакмице 1 - победник полуфиналне утакмице 2

 

 

Члан 5.

Појединачне утакмице и коначни пласман региструје ТДК ВСС и то објављује у Службеном билтену првог радног дана након сваког одиграног кола.

Против одлуке о коначном пласману, незадовољна страна може искористити своје право из члана 45. Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

 

Члан 6.

Жалбени поступак спроводи се на основу чл. 64-72 Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

 

Члан 7.

Последице пласмана у Првенству су:

Сходно пласману на фајнал фор екипе су оствариле пласман од 1. – 4. места

Све остале екипе учеснице оствариле су пласман 5. - 14. места.

На основу постигнутог пласмана у Првенству надлежни стручни орган ВСС ће извршити поделу екипа на две квалитативне лиге у такмичарској сезони 2013/2014.

 

 

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 8.

Технички услови и обавезе свих учесника дефинисани су Правилником о ватерполо такмичењима ВСС, поштујући посебне услове:

- игралиште је димензија 30х20 м,

- температура воде је 22-27 Целзијусових степени, мерена на један сат пред утакмицу,

- време одигравања је 4х8 минута, а мери се електричним семафорима,

- на утакмици за екипу могу наступити највише 13 (тринаест) играча,

- лопте су марке "ТИГАР", "МИКАСА"  или "ЕПСАН" с тим што је домаћин дужан да обезбеди 5 (пет) исправних лопти исте марке,

- такса на жалбу износи 8.000,00 динара.

Члан 9.

Техничке услове за одигравање утакмице провериће делегат, судије и представници екипа на техничком састанку на сат пре најављеног почетка.

Уколико су недостаци мањег обима, делегат ће наложити организатору да их отклони до почетка утакмице.

Уколико су недостаци такви да се утакмица не може регуларно одиграти, или се не могу отклонити до најављеног термина, организатор може понудити одигравање у алтернативном базену, поштујући одредбе из члана 14. ових Пропозиција, или ће се утакмица одложити за највише 48 сати.

Ако и у поновљеном термину нису задовољени технички услови, утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист противника.

Сви трошкови условљени претходним ситуацијама падају на терет организатора.

 

Члан 10.

Утакмице се могу одигравати на базенима који поседују лиценцу за Првенство, са почетком у интервалу од 16-21 сат, по одлуци организатора, који је о базену и сатници дужан да обавести противника, све службене особе, ТДК ВСС и средства информисања најкасније 72 сата пре почетка утакмице.

 

Члан 11.

Уколико у термину заказаном за почетак утакмице, нема електричне струје на пливалишту, време чекања почетка је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9. ових Пропозиција. Уколико у току утакмице дође до прекида електричне струје, време чекања за наставак је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9. ових Пропозиција. На исти начин ће се поступити ако у току утакмице дође до прекида струје, краћих од 15 минута, више од 3 (три) пута.

У случају понављања утакмице, сви трошкови падају на терет организатора.

 

Члан 12.

Уколико у термину заказаном за почетак утакмице закаже семафор, време чекања почетка је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9. ових Пропозиција. Ако је и у поновљеном термину семафор неисправан пре утакмице, утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист противника.

Уколико у току утакмице дође до прекида рада семафора, време чекања за наставак је 5 (пет) минута. Након тога, прећи ће се на мерење времена механичким сатовима пречника минимум 10 цм - у том случају право је учесника да затраже да делегат преузме и обавезу мериоца времена. На исти начин ће се поступити ако у току утакмице дође до кварова семафора, краћих од 5 минута, више од 3 (три) пута.

У случају понављања утакмице, сви трошкови падају на терет организатора.

 

 

 

 

 

Члан 13.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, организатор је дужан и:

- да обезбеди, у договору са гостујућом екипом, тренинге (два на дан пре) и један на дан утакмице, са почетком у интервалу од 10-21 сат,

- да обезбеди све техничке услове, укључујући и резервне сатове и комплете капица, пет једнообразних исправних лопти, комплете записника и осталих образаца, комплет прописа везаних за такмичења (Пропозиције, Правила ватерполо игре, Правилник о ватерполо такмичењима ВСС),

- да обезбеди присуство помоћних судија, лекара и службеног спикера, најмање 1 (један ) сат пред утакмицу,

- да благовремено у складу са Законом надлежној полицијској управи пријави термин одигравања утакмице и обезбеди потребан броја редара, од један сат пред почетак утакмице, до један сат по завршетку свих догађања на утакмици,

- да обезбеди факс и телефон,

- да сноси све трошкове организације,

- да исплати путне трошкове и таксе свим службеним особама делегираним од стране ТДК ВСС,

- да снима све утакмице и достави снимак ТДК ВСС, уколико ова то затражи.

 

Члан 14.

Церемонијал пред утакмицу је:

- у време предвиђено за почетак утакмице, екипе, судије и делегат, постројиће се на најповољнијим местима у односу на гледалиште,

- службени спикер ће најавити утакмицу и прочитати саставе (прво госта) почев од капитена, па онда по бројевима и тренере, те судије и делегата,

- за време церемонијала играчи морају бити у једно-образним баде-мантилима, или тренеркама,

- за време утакмице нужно је да на видном и почасном месту буде окачена застава Србије, а могу бити окачене и заставе ВСС и клуба.

 

 

 

4.  РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА

Члан 15.

Руководство такмичења чине:

- делегат,

- двојица судија,

- мериоци времена (два),

- секретари (два),

- гол судије (два),

- представници екипа учесника,

- лекар и

- службени спикер.

 

 

Члан 16.

Делегата и судије одређује ТДК ВСС на основу листа судија и делегата, сходно Одлуци о одређивању руководства.

Помоћне судије (мериоце времена, секретаре и гол судије) одређује организатор од особа које имају положен испит за ватерполо судију. Помоћне судије не могу бити особе које професионално или хонорарно обављају послове у клубу.

Организатор одређује и лекара и службеног спикера.

Екипе учеснице одређују своје представнике.

Право је ТДК ВСС или судијске организације да на поједине утакмице делегира свог контролора, изван састава руководства.

 

Члан 17.

За време утакмице, распоред седења за столом руководства је: делегат - секретари - мериоци главног времена - представник госта - мерилац 30 секунди - представник домаћина - лекар.

Службени спикер смештен је за посебним столом, удаљеним 2 метра од делегата.

У случају да утакмици присуствује контролор, дужност је организатора да му обезбеди посебно место за седење, по његовом нахођењу.

 

Члан 18.

Поред дужности службених особа дефинисаних Правилима ватерполо игре, посебне дужности су:

- помоћни секретар обавезан је да води рачуна о пријављивању тајм аута од стране тренера и да на то упозори секретара и делегата ТДК ВСС.

- службени спикер дужан је да учествује у церемонијалу пред утакмицу, да објављује све догађаје на утакмици (искључења, петерац, број личне грешке, погодак, резултат, последњи минут утакмице и сл.) и да спроводи све оно што му наложи делегат. Службени разглас може се користити и за економско-пропагандне поруке, али не и у навијачке сврхе.

 

Члан 19.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, службене особе су дужне:

- делегат да буде пристојно одевен (панталоне и сако са краватом),

- да обаве састанак руководства (сат пре термина утакмице) и утврде техничке услове за одигравање утакмице, као и састав руководства утакмице. Право је представника екипа, судија или делегата да ставе приговор на делегиране помоћне судије - о приговору одлучује делегат.

- да провере знање помоћних судија за обављање њихових дужности,

- да саставе протокол после завршене утакмице и предузму све мере које изискују догађаји на и око утакмице,

- да делегат по завршетку писања протокола извести председника ТДК ВСС Драгана Арсовића на телефон 064/832-00-07 о резултату и другим догађајима на утакмици и путем факса број 011/2667-681, пошаље канцеларији ВСС записник утакмице, протокол утакмице и евентуалне дисциплинске пријаве на утакмици.

 

Члан 20.

Поред одредби о дисциплинској одговорности дефинисаних Правилником о ватерполо такмичењима ВСС, посебно се истичу одговорности:

- играч искључен без права замене и тренер коме је показан црвени картон биће аутоматски суспендовани и кажњени најмање са једном утакмицом забране играња или вршења дужности, које могу "одрадити" само на утакмицама Првенства,

- судија који искључи играча са или без права замене, или додели жути или црвени картон тренеру, или искључи функционера са утакмице, дужан је против свих поднети дисциплинску пријаву.

 

Члан 21.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, ТДК ВСС је дужна да:

- свим учесницима (клубовима, службеним особама, ватерполо организацијама, средствима информисања) благовремено достави пречишћени текст ових Пропозиција и других одлука битних за регуларно одвијање Првенства,

- организује дежурство на дан такмичења (сат пре почетка прве утакмице до добијања извештаја са последње утакмице),

- непосредно по завршетку утакмица о резултатима обавести средства информисања (електронске медије, агенције, телефонске информације),

- првог радног дана након одиграног кола објављује Службени билтен са свим битним информацијама (регистрација утакмица, табела, мандатне и дисциплинске мере, све посебности на утакмицама, наредна делегирања, инструкције, суспензије...)

 

Члан 22.

Износ котизације клубова за учествовање у Првенству утврђен је посебном одлуком и неће се плаћати.

Права за накнаду службеним особама утврђена су у Одлуци о путним трошковима и таксама службених лица.

 

Таксе службених лица по утакмици у лигашком делу износе:

за судију - 3.600,00 динара,

за делегата - 3.600,00 динара,

 

Таксе службених лица по утакмици на Фајнал Фору износе:

за судију - 5.600,00 динара,

за делегата - 5.600,00 динара,

 

 

Члан 23.

Клубови су дужни да на време изврше своје финансијске обавезе према ВСС и његовим органима, организацијама и појединцима.

Дужност је ТДК ВСС да по пријави благовремено (најмање три дана пред утакмицу) суспендује неуредне платише.

 

5. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Саставни део ових Пропозиција су:

- распоред и термини такмичења,

- попис базена,

- листа судија,

- листа делегата,

- Одлука о путним трошковима и таксама службеним особама,

- Одлука о мандатним казнама

- адресар клубова, ТДК ВСС, судија и делагата.

 

Члан 25.

Право тумачења Пропозиција има ТДК ВСС, а на утакмицима делегат.

 

Члан 26.

За све случајеве који нису прописани овим Пропозицијама, примењиваће се одговарајући акти ВСС.

 

Члан 27.

Ове Пропозиције донете су на састанку клубова учесника Првенства, на основу одобрења КО ВСС, дана 07.06.2013. године.

 

 

 

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А

О ПУТНИМ ТРОШКОВИМА И ТАКСАМА

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА НА УТАКМИЦАМА

ПРВЕНСТВА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2011/2012

 

 

1. Путни трошкови

- За коришћење сопственог аутомобила: трошкови горива признају се по обрачуну 10 литара на 100 км пређеног пута.

- За коришћење редовног превоза: аутобус или воз, важи цена карте.

- Уколико нема одговарајући превоз за повратак службених особа, клуб домаћин је у обавези да обезбеди исхрану и смештај по сопственом избору. Службена особа је дужна да на време обавести клуб-домаћина о немогућности благовременог повратка.

 

2. Таксе службених лица

- Таксе за вршење дужности на утакмици у лигашком делу:

а) Судија                    3.600,00 динара

б) Делегат                  3.600,00 динара

 

- Таксе за вршење дужности на утакмици на Фајнал Фору:

а) Судија                    5.500,00 динара

б) Делегат                  5.500,00 динара

 

 

Ову одлуку је донео Управни Одбор ВСС дана 02.10.2012. године.

 

Председник ВСС,

Велибор Совровић, ср.

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А

О МАНДАТНИМ КАЗНАМА НА УТАКМИЦАМА

ПРВЕНСТВА И КУПА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2012/2013.

 

Члан 1.

Клуб, организатор утакмице, који не обави све нужне радње и не осигура све исправне уређаје, реквизите и особе потребне за нормално одвијање утакмице, а које је према Пропозицијама, Правилницима и актима ВСС био дужан да уради, или ако исте радње погрешно уради, казниће се новчаном казном:

 

 

 

динара

1.

за неправовремено подмиривање обавеза према ВСС

(засвакипојединачнислучај)

 

10.000,00

2.

за неблаговремено обавештавање о

промени базена или сатнице утакмице

 

5.000,00

3.

за необезбеђивање адекватних

свлачионица за екипе и руководство

 

5.000,00

4.

за неосигурање термина за тренинге

(за сваки тренинг)

 

3.000,00

5.

за неуписан лекарски преглед

(за сваког играча)

 

5.000,00

6.

за непоседовање термометра за

мерење температуре

 

2.250,00

7.

за неблаговремено организовање

стола руководства

 

2.250,00

8.

за непоседовање формулара и

реквизита за такмичење

 

2.250,00

9.

за недостатак резервних капица

       5.000,00

10.

за недостатак резервних сатова

2.250,00

11.

за неисправно или погрешно обележено игралиште

3.000,00

12.

за непостојање или нефункционисање разгласа

 

3.000,00

13.

за необезбеђивање телефона на пливалишту

3.000,00

14.

за необезбеђивање факса

2.250,00

15.

за неисправан семафор - пре и за време утакмице

5.000,00

16.

за делимично исправан семафор - пре и за време утакмице

3.500,00

17.

за одсуство помоћног судије - појединачно

2.250,00

18.

за неорганизовање церемонијала (према Пропозицијама)

10.000,00

19.

за сваку испаљену ракету или димну завесу

15.000,00

20.

за сваку испаљену петарду

5.000,00

21.

за бацање предмета који нису проузроковали прекид утакмице

5.000,00

22.

за пљување од стране гледалаца

3.000,00

23.

за одсуство редарске службе

20.000,00

24.

за неадекватну одевеност помоћног судије

2.250,00

25.

за неснимање утакмице

5.000,00

 

Члан 2.

Члан екипе, који се неспортски понаша на и у вези са утакмицом, казниће се новчаном казном:

1.

Играч за искључење са правом замене или са клупе

- за прво искључење у току такмичарске сезоне

 

3.000,00

 

- за друго искључење у току такмичар. сезоне

5.000,00

 

- за треће и свако наредно искључење

у току такмичарске сезоне

 

10.000,00

2.

Играч за искључење без права замене или за физички напад

- за прво искључење у току такмичарске сезоне

 

5.000,00

 

- за друго искључење у току такмичар. сезоне

10.000,00

 

- за треће и свако наредно искључење

у току такмичарске сезоне

 

20.000,00

3.

Тренер за показани "жути картон"

- за први "жути картон" у току такмичар. сезоне

 

3.500,00

 

- за други "жути картон" у току такмичар. сезоне

7.000,00

 

- за трећи и сваки наредни "жути картон"

у токутакмичарскесезоне

 

12.500,00

4.

Тренер за показани "црвени картон"

- за први "црвени картон" у току такм. сезоне

 

7.000,00

 

- за други "црвени картон" у току такм. сезоне

12.500,00

 

- за трећи и сваки наредни "црвени картон"

у токутакмичарскесезоне

 

25.000,00

5.

клупски функционер за искључење са утакмице или за физички напад

- за прво искључење у току такмичарске сезоне

 

8.000,00

 

 

- за друго искључење у току такмичар. сезоне

15.000,00

 

- за треће и свако наредно искључење

у токутакмичарскесезоне

 

30.000,00

6.

Играч за неучествовање на церемонијалу

- пред утакмицу/турнир

 

5.000,00

7.

Играч, тренер или клупски функционер

- за давање изјаве о судији, суђењу или ТДК ВСС

 

10.000,00

 

- за пушење на пливалишту

10.000,00

 

 

 

 

                                                            Члан 3.

Службена особа (судија, делегат) који не извршава обавезе из Правилника о ватерполо такмичењима ВСС, Пропозиција и осталих аката ВСС казниће се новчаном казном:

 

 

динара

1.

за неблаговремени долазак на пливалиште

10.000,00

2.

за неблаговремено достављање документације

5.000,00

3.

за неадекватну одевеност

 

5.000,00

4.

за неприсуствовање састанку руководства

5.000,00

5.

за неучествовање на церемонијалу пред утакмицу/турнир

 

5.000,00

6.

за неподношење дисциплинске пријаве

против искључених особа

 

5.000,00

7.

за давање изјава о клубовима, колегама или ТДК ВСС

10.000,00

 

Члан 4.

Обвезник плаћања новчаних казни из чл. 1. и 2. ове Одлуке је клуб, а из члана 3. службена особа.

                                                           

                                                                        Члан 5.

Средства од казни из чл. 1-3. ове Одлуке утрошиће се за стварање услова за нормално функционисање ТДК ВСС и канцеларије ВСС.

 

                                                            Члан 6.

Ову Одлуку донео је Управни одбор ВСС дана 01.06.2012. године.

 

ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК

Велибор Совровић  с.р.

 

 

 

 

 

 

subota, 26 jun 2010 14:08

Propozicije Takmičenja 2010/2011

ПРВЕНСТВО ДРУГЕ  ЛИГЕ  СРБИЈЕ

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2010/2011.

 

 

П Р О П О З И Ц И Ј Е

ПРВЕНСТВА ДРУГЕ  ЛИГЕ  СРБИЈЕ

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2010/2011.

 

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Првенство Друге лиге Србије у такмичарској сезони 2010/2011 (даље: Првенство) приређује Ватерполо савез Србије (даље: ВСС), а спроводи га Управни одбор ВСС, преко Такмичарске комисије ВСС (даље: ТК ВСС).

 

Члан 2.

Првенство се игра према Правилима ватерполо игре (Рим 2009.), Правилнику о ватерполо такмичењима ВСС (Београд, 2006.) и другим правилницима ВСС и овим Пропозицијама.

 

Члан 3.

У Првенсту се такмичи 12 (дванаест) ватерполо клубова подељених у две групе:

Група СЕВЕР                                                          Група ЈУГ

"ТАШ", Београд                                                        "РАСИНА", Крушевац

"СЕНТА", Сента                                                       "ВОЖДОВАЧКИ", Београд

"МЛАДОСТ", Панчево                                            "КРАЉЕВО", Краљево

"ВРАЧАР", Београд                                                  "ПАРАЋИН", Параћин

"ЈЕЗЕРО", Бела Црква                                              "ГВПК ЛЕСКОВАЦ",Лесковац "ПРОЛЕТЕР", Зрењанин                                                "ВАЛИС", Ваљево

 

 

Првенство се игра у периоду од:

13.07. - 21.08. 2011. године у терминима и према распореду који су саставни део ових Пропозиција.

 

Измену термина или распореда може извршити искључиво ТК ВСС.

 

 

2. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 4.

Првенство се игра у три дела: Лигашки део, Четвртфинални део и Final Four

Лигашки део се игра двокружно - свако са сваким, код куће и у гостима према распореду утврђеним на састанку клубова учесника Првенства (Београд, Јун.2011.)

Првоименована екипа у распореду је домаћин.

Бодовање се вршу по следећем принципу:

Победа: 3 бода, Нерешен резултат: 1 бод, Пораз: 0 бодова

Утврђивање пласмана врши се на основу члана 25. Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

 

У Четвртини финала се састају следећи парови:

1. Север 4. - Југ 1.

2. Север 3. - Југ 2.

3. Југ 4. - Север 1.

4. Југ 3. - Север 2.

 

Прва утакмица Четвртфиналног дела се игра код слабије пласиране екипе. Друга утакмица се игра код боље пласиране екипе. Победник је екипа која има бољи збир бодова или укупну гол разлику у две четвртфиналне утакмице. У случају да је збирни резултат две четвртфиналне утакмице једнак, приступа се продужетцима а ако је и након тога резултат једнак приступа се извођењу петераца.

 

Победници четвртфиналних утакмица се састају у Final Four -u по следећем систему:

 

Полуфинале:

1. Победник четврфиналне утакмице 1 - Победник четвртфиналне утакмице 4

2. Победник четврфиналне утакмице 3 - Победник четвртфиналне утакмице 2

 

Финале:

Победник полуфиналне утакмице 1 - Победник полуфиналне утакмице 2

 

За треће место:

Поражени полуфиналне утакмице 1 - Поражени полуфиналне утакмице 2

 

 

Члан 5.

Појединачне утакмице и коначни пласман региструје ТК ВСС и то објављује у Службеном билтену након сваког одиграног кола.

Против одлуке о коначном пласману, незадовољна страна може искористити своје право из члана 45. Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

 

Члан 6.

Жалбени поступак спроводи се на основу чл. 64-72 Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

 

Члан 7.

Последице пласмана у Првенству су:

Сходно пласману на Final Four екипе су оствариле пласман од 1 – 4 места

Екипе које су завршиле такмичење у четврфиналном делу оствариле су пласман

од 5 - 8 места.

Све остале екипе учеснице оствариле су пласман 9 - 12 места.

 

 

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 8.

Технички услови и обавезе свих учесника дефинисани су Правилником о ватерполо такмичењима ВСС, поштујући посебне услове:

- игралиште је димензија 30х20 м,

- температура воде је 22-27 Ц, мерена на један сат пред утакмицу,

- време одигравања је 4х8 минута, а мери се електричним семафорима,

- на утакмици за екипу могу наступити највише 14 (четрнаест) играча,

- лопте су марке "ТИГАР", "МИКАСА"  или "ЕПСАН" с тим што је домаћин дужан да обезбеди 5 (пет) исправних лопти исте марке,

- домаћа екипа игра у белим капицама и у прве две четвртине седи лево од стола руководства,

- такса на жалбу износи 8.000,00 динара.

 

Члан 9.

Техничке услове за одигравање утакмице провериће делегат, судије и представници екипа на техничком састанку на сат пре најављеног почетка.

Уколико су недостаци мањег обима, делегат ће наложити организатору да их отклони до почетка утакмице.

Уколико су недостаци такви да се утакмица не може регуларно одиграти, или се не могу отклонити до најављеног термина, организатор може понудити одигравање у алтернативном базену, поштујући одредбе из члана 14. ових Пропозиција, или ће се утакмица одложити за највише 48 сати.

Ако и у поновљеном термину нису задовољени технички услови, утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист противника.

Сви трошкови условљени претходним ситуацијама падају на терет организатора.

 

Члан 10.

Утакмице се могу одигравати на базенима који поседују лиценцу за Првенство, са почетком у интервалу од 16-21 сат, по одлуци организатора, који је о базену и сатници дужан обавестити противника, све службене особе, ТК ВСС и средства информисања најкасније 72 сата пре почетка утакмице.

 

Члан 11.

Уколико у термину заказаном за почетак утакмице, нема електричне струје на пливалишту, време чекања почетка је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9 ових пропозиција. Уколико у току утакмице дође до прекида електричне струје, време чекања за наставак је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9. ових пропозиција. На исти начин ће се поступити ако у току утакмице дође до прекида струје, краћих од 15 минута, више од 3 (три) пута.

У случају понављања утакмице, сви трошкови падају на терет организатора.

 

 

 

 

Члан 12.

Уколико у термину заказаном за почетак утакмице закаже семафор, време чекања почетка је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9. ових пропозиција. Ако је и у поновљеном термину семафор неисправан пре утакмице, утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист противника.

Уколико у току утакмице дође до прекида рада семафора, време чекања за наставак је 5 (пет) минута. Након тога, прећи ће се на мерење времена механичким сатовима промера минимум 10 цм - у том случају право је учесника да затраже да делегат преузме и обавезу мериоца времена. На исти начин ће се поступити ако у току утакмице дође до кварова семафора, краћих од 5 минута, више од 3 (три) пута.

У случају понављања утакмице, сви трошкови падају на терет организатора.

 

Члан 13.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, организатор је дужан и:

- да обезбеди, у договору са гостујућом екипом, тренинге (два на дан пре) и један на дан утакмице, са почетком у интервалу од 10-21 сат,

- да обезбеди све техничке услове, укључујући и резервне сатове и комплете капица, пет једнообразних исправних лопти, комплете записника и осталих образаца, комплет прописа везаних за такмичења (Пропозиције, Правила ватерполо игре, Правилник о ватерполо такмичењима ВСС, Дисциплински правилник ВСС),

- да обезбеди присуство помоћних судија, лекара и службеног спикера, најмање 1 (један ) сат пред утакмицу,

- да обезбеди присуство најмање 2 (два) полицајца и потребног броја редара, од један сат пред почетак утакмице, до један сат по завршетку свих догађања на утакмици,

- да обезбеди факс и телефон,

- да сноси све трошкове организације,

- да исплати путне трошкове и таксе свим службеним особама делегираним од стране ТК ВСС,

- да снима све утакмице и достави снимак ТК ВСС, уколико ова то затражи.

 

Члан 14.

Церемонијал пред утакмицу је:

- у време предвиђено за почетак утакмице, екипе, судије и делегат, постројиће се на најповољнијим местима у односу на гледалиште,

- службени спикер ће најавити утакмицу и прочитати саставе (прво госта) почев од капитена, па онда по бројевима и тренере, те судије и делегата,

- за време церемонијала играчи морају бити у једно-образним баде-мантилима, или тренеркама,

- за време утакмице нужно је да на видном и почасном месту буде окачена застава Србије, а могу бити окачене и заставе ВСС и клуба.

 

 

 

4.  РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА

Члан 15.

Руководство такмичења чине:

- делегат,

- двојица судија,

- мериоци времена (два),

- секретари (два),

- гол судије (два),

- представници екипа учесника,

- лекар и

- службени спикер.

 

Члан 16.

Делегата и судије одређује ТК ВСС на основу листа судија и делегата, сходно Одлуци о одређивању руководства.

Помоћне судије (мериоце времена, секретаре и гол судије) одређује организатор од особа које имају положен испит за ватерполо судију. Помоћне судије не могу бити особе које професионално или хонорарно обављају послове у клубу.

Организатор одређује и лекара и службеног спикера.

Екипе учеснице одређују своје представнике.

Право је ТК ВСС или судијске организације да на поједине утакмице делегира свог контролора, изван састава руководства.

 

Члан 17.

За време утакмице, распоред седења за столом руко-водства је: делегат - секретари - мериоци главног времена - представник госта - мерилац 30 секунди - представник домаћина - лекар.

Службени спикер смештен је за посебним столом, удаљеним 2 метра од делегата.

У случају да утакмици присуствује контролор, дужност је организатора да му обезбеди посебно место за седење, по његовом нахођењу.

 

Члан 18.

Поред дужности службених особа дефинисаних Правилима ватерполо игре, посебне дужности су:

- помоћни секретар обавезан је да води рачуна о пријављивању тајм аута од стране тренера и да на то упозори секретара и делегата ТК ВСС.

- службени спикер дужан је да учествује у церемонијалу пред утакмицу, да објављује све догађаје на утакмици (искључења, петерац, број личне грешке, погодак, резултат, последњи минут утакмице и сл.) и да спроводи све оно што му наложи делегат. Службени разглас може се користити и за економско-пропагандне поруке, али не и у навијачке сврхе.

 

Члан 19.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, службене особе су дужне:

- делегат да буде пристојно одевен (панталоне и сако са краватом),

- да обаве састанак руководства (сат пре термина утакмице) и утврде техничке услове за одигравање утакмице, као и састав руководства утакмице. Право је представника екипа, судија или делегата да ставе приговор на делегиране помоћне судије - о приговору одлучује делегат.

- да провере знање помоћних судија за обављање њихових дужности,

- да саставе протокол после завршене утакмице и предузму све мере које изискују догађаји на и око утакмице,

- да делегат по завршетку писања протокола извести ТК ВСС о резултату и другим догађајима на утакмици и путем факса број 011/2667-681, пошаље канцеларији ВСС записник утакмице, протокол утакмице и евентуалне дисциплинске пријаве на утакмици.

 

Члан 20.

Поред одредби о дисциплинској одговорности дефинисаних Правилником о ватерполо такмичењима ВСС, посебно се истичу одговорности:

- играч искључен без права замене и тренер коме је показан црвени картон биће аутоматски суспендовани и кажњени најмање са једном утакмицом, које могу "одрадити" само на утакмицама Првенства,

- судија који искључи играча са или без права замене, или додели жути или црвени картон тренеру, или искључи функционера са утакмице, дужан је против свих поднети дисциплинску пријаву.

 

Члан 21.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, ТК ВСС је дужна да:

- свим учесницима (клубовима, службеним особама, ватерполо организацијама, средствима информисања) благовремено достави пречишћени текст ових Пропозиција и других одлука битних за регуларно одвијање Првенства,

- организује дежурство на дан такмичења (сат пре почетка прве утакмице до добијања извештаја са последње утакмице),

- непосредно по завршетку утакмица о резултатима обавести средства информисања (електронске медије, агенције, телефонске информације),

- после сваког двокола објављује Службени билтен са свим битним информацијама (регистрација утакмица, табела, мандатне и дисциплинске мере, све посебности на утакмицама, наредна делегирања, инструкције, суспензије...)

 

Члан 22.

Износ котизације клубова за учествовање у Првенству утврђен је посебном одлуком и неће се плаћати.

Права за накнаду службеним особама утврђена су у Одлуци о путним трошковима и таксама службених лица.

Таксе по утакмици лица износе: за судију - 3.500,00 динара, за делегата - 3.500,00 динара и за помоћног судију 350,00 динара.

 

 

 

Члан 23.

Клубови су дужни да на време изврше своје финансијске обавезе према ВСС и његовим органима, организацијама и појединцима.

Дужност је ТК ВСС да по пријави благовремено (најмање три дана пред утакмицу) суспендује неуредне платише.

 

 

5. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Саставни део ових Пропозиција су:

- распоред и термини такмичења,

- попис базена,

- листа судија,

- листа делегата,

- Одлука о путним трошковима и таксама службеним особама,

- Одлука о мандатним казнама

- адресар клубова, ТК ВСС, судија и делагата.

 

Члан 25.

Право тумачења Пропозиција има ТК ВСС, а на утакмицима делегат.

 

Члан 26.

За све случајеве који нису прописани овим Пропозицијама, примењиваће се одговарајући акти ВСС.

 

О Д Л У К А

О МАНДАТНИМ КАЗНАМА НА УТАКМИЦАМА

ПРВЕНСТВА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ

У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2010/2011

Члан 1.

Клуб, организатор утакмице, који не обави све нужне радње и не осигура све исправне уређаје, реквизите и особе потребне за нормално одвијање утакмице, а које је према Пропозицијама, Правилницима и актима ВСС био дужан да уради, или ако исте радње погрешно уради, казниће се новчаном казном:

 

 

динара

1.

за неправовремено подмиривање обавеза према ВСС

(за сваки појединачни случај)

 

8.000,00

2.

за неблаговремено обавештавање о

промени базена или сатнице утакмице

 

4.000,00

3.

за необезбеђивање адекватних

свлачионица за екипе и руководство

 

4.000,00

4.

за неосигурање термина за тренинге

(за сваки тренинг)

 

2.000,00

5.

за неуписан лекарски преглед

(за сваког играча)

 

1.500,00

6.

за непоседовање термометра за

мерење температуре

 

1.500,00

7.

за неблаговремено организовање

стола руководства

 

1.500,00

8.

за непоседовање формулара и

реквизита за такмичење

 

1.500,00

9.

за недостатак резервних капица

1.500,00

10.

за недостатак резервних сатова

1.500,00

11.

за неисправно или погрешно обележено игралиште

 

2.000,00

12.

за непостојање или нефункционисање разгласа

 

2.000,00

13.

за необезбеђивање телефона на пливалишту

2.000,00

14.

за необезбеђивање факса

1.500,00

15.

за неисправан семафор - пре и за време утакмице

 

4.000,00

16.

за делимично исправан семафор - пре и за време утакмице

 

2.500,00

17.

за одсуство помоћног судије - појединачно

1.500,00

18.

за неорганизовање церемонијала (према Пропозицијама)

 

4.000,00

19.

за сваку испаљену ракету или димну завесу

4.000,00

20.

за сваку испаљену петарду

1.500,00

21.

за бацање предмета који нису проузроковали прекид утакмице

 

1.500,00

22.

за пљување од стране гледалаца

2.000,00

23.

за одсуство редарске службе

8.000,00

24.

за неадекватну одевеност помоћног судије

1.500,00

25.

за неснимање утакмице

4.000,00

 

Члан 2.

Члан екипе, који се неспортски понаша на и у вези са утакмицом, казниће се новчаном казном:

1.

Играч за искључење са правом замене или са клупе

- за прво искључење у току такмичарске сезоне

 

2.000,00

 

- за друго искључење у току такмичар. сезоне

3.000,00

 

- за треће и свако наредно искључење

у току такмичарске сезоне

 

4.000,00

2.

Играч за искључење без права замене или за физички напад

- за прво искључење у току такмичарске сезоне

 

4.000,00

 

- за друго искључење у току такмичар. сезоне

8.000,00

 

- за треће и свако наредно искључење

у току такмичарске сезоне

 

16.000,00

3.

Тренер за показани "жути картон"

- за први "жути картон" у току такмичар. сезоне

 

2.000,00

 

- за други "жути картон" у току такмичар. сезоне

3.000,00

 

- за трећи и сваки наредни "жути картон"

у току такмичарске сезоне

 

4.000,00

4.

Тренер за показани "црвени картон"

- за први "црвени картон" у току такм. сезоне

 

4.000,00

 

- за други "црвени картон" у току такм. сезоне

8.000,00

 

- за трећи и сваки наредни "црвени картон"

у току такмичарске сезоне

 

16.000,00

5.

клупски функционер за искључење са утакмице или за физички напад

- за прво искључење у току такмичарске сезоне

 

4.000,00

 

- за друго искључење у току такмичар. сезоне

8.000,00

 

- за треће и свако наредно искључење

у току такмичарске сезоне

 

16.000,00

6.

Играч за неучествовање на церемонијалу

- пред утакмицу/турнир

 

1.500,00

7.

Играч, тренер или клупски функционер

- за давање изјаве о судији, суђењу или ТК ВСС

 

4.000,00

 

- за пушење на пливалишту

1.500,00

 

Члан 3.

Службена особа (судија, делегат) који не извршава обавезе из Правилника о ватерполо такмичењима ВСС, Пропозиција и осталих аката ВСС казниће се новчаном казном:

 

 

динара

1.

за неблаговремени долазак на пливалиште

4.000,00

2.

за неблаговремено достављање документације

4.000,00

3.

за неадекватну одевеност

4.000,00

4.

за неприсуствовање састанку руководства

4.000,00

5.

за неучествовање на церемонијалу пред утакмицу/турнир

 

4.000,00

6.

за неподношење дисциплинске пријаве

против искључених особа

 

4.000,00

7.

за давање изјава о клубовима, колегама или ТК ВСС

4.000,00

 

Члан 4.

Обвезник плаћања новчаних казни из чл. 1. и 2. ове Одлуке је клуб, а из члана 3. службена особа.

 

Члан 5.

Средства од казни из чл. 1-3. ове Одлуке утрошиће се за стварање услова за нормално функционисање ТК ВСС и канцеларије ВСС.

 

 

Председник ВСС

Велибор Совровић, ср.

subota, 26 jun 2010 14:08

Propozicije Takmičenja 2009/2010

ПРВЕНСТВО ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2009/2010.

П Р О П О З И Ц И Ј Е
ПРВЕНСТВА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2009/2010.

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Првенство Друге лиге Србије у такмичарској сезони 2009/2010 (даље: Првенство) приређује Ватерполо савез Србије (даље: ВСС), а спроводи га Управни одбор ВСС, преко Такмичарске комисије ВСС (даље: ТК ВСС).

Члан 2.

Првенство се игра према Правилима ватерполо игре (Рим 2009.), Правилнику о ватерполо такмичењима ВСС (Београд, 2006.) и другим правилницима ВСС и овим Пропозицијама.

Члан 3.

У Првенсту се такмичи 9 (девет) ватерполо клубова подељених у две групе:
Група СЕВЕР Група ЈУГ
"ТАШ", Београд "РАСИНА", Крушевац
"СЕНТА", Сента "ФЕНИКС", Скопље
"ВАЛИС", Ваљево "КРАЉЕВО", Краљево
"ВРАЧАР", Београд "ПАРАЋИН", Параћин
"ГОЧ", Врњачка Бања

В.К. «ФЕНИКС» (Скопље-Македонија) наступа у овом такмичењу ван конкуренције, односно резултати које оствари овај клуб, као ни резултати које постигну остали клубови учесници овог такмичењима у утакмицама против овог клуба неће бити узимани у обзир приликом прављења коначне табеле и приликом одређивања коначног пласмана.

Првенство се игра у периоду од:
17.07. - 22.08. 2010. године за групу СЕВЕР и
10.07. – 22.08.2010. године за групу ЈУГ
у терминима и према распореду који су саставни део ових Пропозиција.
Измену термина или распореда може извршити искључиво ТК ВСС.

2. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА

Члан 4.

Првенство се игра у три дела: Лигашки део, Четвртфинални део и Final Four
Лигашки део се игра двокружно - свако са сваким, код куће и у гостима према распореду утврђеним на састанку клубова учесника Првенства (Београд, Јун.2010.)
Првоименована екипа у распореду је домаћин.
Бодовање се вршу по следећем принципу:
Победа: 3 бода, Нерешен резултат: 1 бод, Пораз: 0 бодова
Утврђивање пласмана врши се на основу члана 25. Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

У Четвртини финала се састају следећи парови:
1. Север 4. - Југ 1.
2. Север 3. - Југ 2.
3. Југ 4. - Север 1.
4. Југ 3. - Север 2.

Прва утакмица Четвртфиналног дела се игра код слабије пласиране екипе. Друга утакмица се игра код боље пласиране екипе. Победник је екипа која има бољи збир бодова или укупну гол разлику у две четвртфиналне утакмице. У случају да је збирни резултат две четвртфиналне утакмице једнак, приступа се продужетцима а ако је и након тога резултат једнак приступа се извођењу петераца.

Победници четвртфиналних утакмица се састају у Final Four -u по следећем систему:

Полуфинале:
1. Победник четврфиналне утакмице 1 - Победник четвртфиналне утакмице 4
2. Победник четврфиналне утакмице 3 - Победник четвртфиналне утакмице 2

Финале:
Победник полуфиналне утакмице 1 - Победник полуфиналне утакмице 2

За треће место:
Поражени полуфиналне утакмице 1 - Поражени полуфиналне утакмице 2

Члан 5.

Појединачне утакмице и коначни пласман региструје ТК ВСС и то објављује у Службеном билтену након сваког одиграног кола.
Против одлуке о коначном пласману, незадовољна страна може искористити своје право из члана 45. Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

Члан 6.

Жалбени поступак спроводи се на основу чл. 64-72 Правилника о ватерполо такмичењима ВСС.

Члан 7.

Последице пласмана у Првенству су:
Сходно пласману на Final Four екипе су оствариле пласман од 1 – 4 места
Све остале екипе учеснице оствариле су пласман 5 - 8 места.

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Члан 8.

Технички услови и обавезе свих учесника дефинисани су Правилником о ватерполо такмичењима ВСС, поштујући посебне услове:
- игралиште је димензија 30х20 м,
- температура воде је 22-27 Ц, мерена на један сат пред утакмицу,
- време одигравања је 4х8 минута, а мери се електричним семафорима,
- на утакмици за екипу могу наступити највише 14 (четрнаест) играча,
- лопте су марке "ТИГАР", "МИКАСА" или "ЕПСАН" с тим што је домаћин дужан да обезбеди 5 (пет) исправних лопти исте марке,
- домаћа екипа игра у белим капицама и у прве две четвртине седи лево од стола руководства,
- такса на жалбу износи 8.000,00 динара.

Члан 9.

Техничке услове за одигравање утакмице провериће делегат, судије и представници екипа на техничком састанку на сат пре најављеног почетка.
Уколико су недостаци мањег обима, делегат ће наложити организатору да их отклони до почетка утакмице.
Уколико су недостаци такви да се утакмица не може регуларно одиграти, или се не могу отклонити до најављеног термина, организатор може понудити одигравање у алтернативном базену, поштујући одредбе из члана 14. ових Пропозиција, или ће се утакмица одложити за највише 48 сати.
Ако и у поновљеном термину нису задовољени технички услови, утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист противника.
Сви трошкови условљени претходним ситуацијама падају на терет организатора.

Члан 10.

Утакмице се могу одигравати на базенима који поседују лиценцу за Првенство, са почетком у интервалу од 16-21 сат, по одлуци организатора, који је о базену и сатници дужан обавестити противника, све службене особе, ТК ВСС и средства информисања најкасније 72 сата пре почетка утакмице.

Члан 11.

Уколико у термину заказаном за почетак утакмице, нема електричне струје на пливалишту, време чекања почетка је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9 ових пропозиција. Уколико у току утакмице дође до прекида електричне струје, време чекања за наставак је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9. ових пропозиција. На исти начин ће се поступити ако у току утакмице дође до прекида струје, краћих од 15 минута, више од 3 (три) пута.
У случају понављања утакмице, сви трошкови падају на терет организатора.

Члан 12.

Уколико у термину заказаном за почетак утакмице закаже семафор, време чекања почетка је 15 (петнаест) минута. Након тога утакмица ће бити одиграна у складу са чланом 9. ових пропозиција. Ако је и у поновљеном термину семафор неисправан пре утакмице, утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист противника.
Уколико у току утакмице дође до прекида рада семафора, време чекања за наставак је 5 (пет) минута. Након тога, прећи ће се на мерење времена механичким сатовима промера минимум 10 цм - у том случају право је учесника да затраже да делегат преузме и обавезу мериоца времена. На исти начин ће се поступити ако у току утакмице дође до кварова семафора, краћих од 5 минута, више од 3 (три) пута.
У случају понављања утакмице, сви трошкови падају на терет организатора.

Члан 13.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, организатор је дужан и:
- да обезбеди, у договору са гостујућом екипом, тренинге (два на дан пре) и један на дан утакмице, са почетком у интервалу од 10-21 сат,
- да обезбеди све техничке услове, укључујући и резервне сатове и комплете капица, пет једнообразних исправних лопти, комплете записника и осталих образаца, комплет прописа везаних за такмичења (Пропозиције, Правила ватерполо игре, Правилник о ватерполо такмичењима ВСС, Дисциплински правилник ВСС),
- да обезбеди присуство помоћних судија, лекара и службеног спикера, најмање 1 (један ) сат пред утакмицу,
- да обезбеди присуство најмање 2 (два) полицајца и потребног броја редара, од један сат пред почетак утакмице, до један сат по завршетку свих догађања на утакмици,
- да обезбеди факс и телефон,
- да сноси све трошкове организације,
- да исплати путне трошкове и таксе свим службеним особама делегираним од стране ТК ВСС,
- да снима све утакмице и достави снимак ТК ВСС, уколико ова то затражи.

Члан 14.

Церемонијал пред утакмицу је:
- у време предвиђено за почетак утакмице, екипе, судије и делегат, постројиће се на најповољнијим местима у односу на гледалиште,
- службени спикер ће најавити утакмицу и прочитати саставе (прво госта) почев од капитена, па онда по бројевима и тренере, те судије и делегата,
- за време церемонијала играчи морају бити у једно-образним баде-мантилима, или тренеркама,
- за време утакмице нужно је да на видном и почасном месту буде окачена застава Србије, а могу бити окачене и заставе ВСС и клуба.

4. РУКОВОДСТВО ТАКМИЧЕЊА

Члан 15.

Руководство такмичења чине:
- делегат,
- двојица судија,
- мериоци времена (два),
- секретари (два),
- гол судије (два),
- представници екипа учесника,
- лекар и
- службени спикер.

Члан 16.

Делегата и судије одређује ТК ВСС на основу листа судија и делегата, сходно Одлуци о одређивању руководства.
Помоћне судије (мериоце времена, секретаре и гол судије) одређује организатор од особа које имају положен испит за ватерполо судију. Помоћне судије не могу бити особе које професионално или хонорарно обављају послове у клубу.
Организатор одређује и лекара и службеног спикера.
Екипе учеснице одређују своје представнике.
Право је ТК ВСС или судијске организације да на поједине утакмице делегира свог контролора, изван састава руководства.

Члан 17.

За време утакмице, распоред седења за столом руко-водства је: делегат - секретари - мериоци главног времена - представник госта - мерилац 30 секунди - представник домаћина - лекар.
Службени спикер смештен је за посебним столом, удаљеним 2 метра од делегата.
У случају да утакмици присуствује контролор, дужност је организатора да му обезбеди посебно место за седење, по његовом нахођењу.

Члан 18.

Поред дужности службених особа дефинисаних Правилима ватерполо игре, посебне дужности су:
- помоћни секретар обавезан је да води рачуна о пријављивању тајм аута од стране тренера и да на то упозори секретара и делегата ТК ВСС.
- службени спикер дужан је да учествује у церемонијалу пред утакмицу, да објављује све догађаје на утакмици (искључења, петерац, број личне грешке, погодак, резултат, последњи минут утакмице и сл.) и да спроводи све оно што му наложи делегат. Службени разглас може се користити и за економско-пропагандне поруке, али не и у навијачке сврхе.

Члан 19.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, службене особе су дужне:
- делегат да буде пристојно одевен (панталоне и сако са краватом),
- да обаве састанак руководства (сат пре термина утакмице) и утврде техничке услове за одигравање утакмице, као и састав руководства утакмице. Право је представника екипа, судија или делегата да ставе приговор на делегиране помоћне судије - о приговору одлучује делегат.
- да провере знање помоћних судија за обављање њихових дужности,
- да саставе протокол после завршене утакмице и предузму све мере које изискују догађаји на и око утакмице,
- да делегат по завршетку писања протокола извести ТК ВСС о резултату и другим догађајима на утакмици и путем факса број 011/2667-681, пошаље канцеларији ВСС записник утакмице, протокол утакмице и евентуалне дисциплинске пријаве на утакмици.

Члан 20.

Поред одредби о дисциплинској одговорности дефинисаних Правилником о ватерполо такмичењима ВСС, посебно се истичу одговорности:
- играч искључен без права замене и тренер коме је показан црвени картон биће аутоматски суспендовани и кажњени најмање са једном утакмицом, које могу "одрадити" само на утакмицама Првенства,
- судија који искључи играча са или без права замене, или додели жути или црвени картон тренеру, или искључи функционера са утакмице, дужан је против свих поднети дисциплинску пријаву.

Члан 21.

Поред обавеза утврђених Правилником о ватерполо такмичењима ВСС и овим Пропозицијама, ТК ВСС је дужна да:
- свим учесницима (клубовима, службеним особама, ватерполо организацијама, средствима информисања) благовремено достави пречишћени текст ових Пропозиција и других одлука битних за регуларно одвијање Првенства,
- организује дежурство на дан такмичења (сат пре почетка прве утакмице до добијања извештаја са последње утакмице),
- непосредно по завршетку утакмица о резултатима обавести средства информисања (електронске медије, агенције, телефонске информације),
- после сваког двокола објављује Службени билтен са свим битним информацијама (регистрација утакмица, табела, мандатне и дисциплинске мере, све посебности на утакмицама, наредна делегирања, инструкције, суспензије...)

Члан 22.

Износ котизације клубова за учествовање у Првенству утврђен је посебном одлуком и неће се плаћати.
Права за накнаду службеним особама утврђена су у Одлуци о путним трошковима и таксама службених лица.
Таксе по утакмици лица износе: за судију - 3.500,00 динара, за делегата - 3.500,00 динара и за помоћног судију 350,00 динара.

Члан 23.

Клубови су дужни да на време изврше своје финансијске обавезе према ВСС и његовим органима, организацијама и појединцима.
Дужност је ТК ВСС да по пријави благовремено (најмање три дана пред утакмицу) суспендује неуредне платише.

5. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Саставни део ових Пропозиција су:
- распоред и термини такмичења,
- попис базена,
- листа судија,
- листа делегата,
- Одлука о путним трошковима и таксама службеним особама,
- Одлука о мандатним казнама
- адресар клубова, ТК ВСС, судија и делагата.

Члан 25.

Право тумачења Пропозиција има ТК ВСС, а на утакмицима делегат.

Члан 26.

За све случајеве који нису прописани овим Пропозицијама, примењиваће се одговарајући акти ВСС.

Члан 27.

Ове Пропозиције донео је Управни одбор ВСС.

Председник ВСС
Велибор Совровић, ср.

О Д Л У К А
О МАНДАТНИМ КАЗНАМА НА УТАКМИЦАМА
ПРВЕНСТВА ДРУГЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ
У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2009/2010

Члан 1.

Клуб, организатор утакмице, који не обави све нужне радње и не осигура све исправне уређаје, реквизите и особе потребне за нормално одвијање утакмице, а које је према Пропозицијама, Правилницима и актима ВСС био дужан да уради, или ако исте радње погрешно уради, казниће се новчаном казном:

1. за неправовремено подмиривање обавеза према ВСС (за сваки појединачни случај) 8.000,00
2. за неблаговремено обавештавање о промени базена или сатнице утакмице 4.000,00
3. за необезбеђивање адекватних свлачионица за екипе и руководство 4.000,00
4. за неосигурање термина за тренинге (за сваки тренинг) 2.000,00
5. за неуписан лекарски преглед (за сваког играча) 1.500,00
6. за непоседовање термометра за мерење температуре 1.500,00
7. за неблаговремено организовање стола руководства 1.500,00
8. за непоседовање формулара и реквизита за такмичење 1.500,00
9. за недостатак резервних капица 1.500,00
10. за недостатак резервних сатова 1.500,00
11. за неисправно или погрешно обележено игралиште 2.000,00
12. за непостојање или нефункционисање разгласа 2.000,00
13. за необезбеђивање телефона на пливалишту 2.000,00
14. за необезбеђивање факса 1.500,00
15. за неисправан семафор - пре и за време утакмице 4.000,00
16. за делимично исправан семафор - пре и за време утакмице 2.500,00
17. за одсуство помоћног судије - појединачно 1.500,00
18. за неорганизовање церемонијала (према Пропозицијама) 4.000,00
19. за сваку испаљену ракету или димну завесу 4.000,00
20. за сваку испаљену петарду 1.500,00
21. за бацање предмета који нису проузроковали прекид утакмице 1.500,00
22. за пљување од стране гледалаца 2.000,00
23. за одсуство редарске службе 8.000,00
24. за неадекватну одевеност помоћног судије 1.500,00
25. за неснимање утакмице 4.000,00

Члан 2.

Члан екипе, који се неспортски понаша на и у вези са утакмицом, казниће се новчаном казном:
1. Играч за искључење са правом замене или са клупе
- за прво искључење у току такмичарске сезоне 2.000,00
- за друго искључење у току такмичар. сезоне 3.000,00
- за треће и свако наредно искључење у току такмичарске сезоне 4.000,00
2. Играч за искључење без права замене или за физички напад
- за прво искључење у току такмичарске сезоне 4.000,00
- за друго искључење у току такмичар. сезоне 8.000,00
- за треће и свако наредно искључење у току такмичарске сезоне 16.000,00
3. Тренер за показани "жути картон"
- за први "жути картон" у току такмичар. сезоне 2.000,00
- за други "жути картон" у току такмичар. сезоне 3.000,00
- за трећи и сваки наредни "жути картон" у току такмичарске сезоне 4.000,00
4. Тренер за показани "црвени картон"
- за први "црвени картон" у току такм. сезоне 4.000,00
- за други "црвени картон" у току такм. сезоне 8.000,00
- за трећи и сваки наредни "црвени картон" у току такмичарске сезоне 16.000,00
5. клупски функционер за искључење са утакмице или за физички напад
- за прво искључење у току такмичарске сезоне 4.000,00
- за друго искључење у току такмичар. сезоне 8.000,00
- за треће и свако наредно искључење у току такмичарске сезоне 16.000,00
6. Играч за неучествовање на церемонијалу
- пред утакмицу/турнир 1.500,00
7. Играч, тренер или клупски функционер
- за давање изјаве о судији, суђењу или ТК ВСС 4.000,00
- за пушење на пливалишту 1.500,00

Члан 3.

Службена особа (судија, делегат) који не извршава обавезе из Правилника о ватерполо такмичењима ВСС, Пропозиција и осталих аката ВСС казниће се новчаном казном:
динара
1. за неблаговремени долазак на пливалиште 4.000,00
2. за неблаговремено достављање документације 4.000,00
3. за неадекватну одевеност 4.000,00
4. за неприсуствовање састанку руководства 4.000,00
5. за неучествовање на церемонијалу пред утакмицу/турнир 4.000,00
6. за неподношење дисциплинске пријаве против искључених особа 4.000,00
7. за давање изјава о клубовима, колегама или ТК ВСС 4.000,00

Члан 4.

Обвезник плаћања новчаних казни из чл. 1. и 2. ове Одлуке је клуб, а из члана 3. службена особа.

Члан 5.

Средства од казни из чл. 1-3. ове Одлуке утрошиће се за стварање услова за нормално функционисање ТК ВСС и канцеларије ВСС.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се на утакмицама Првенства Друге лиге Србије у такмичарској сезони 2009/2010.

Председник ВСС
Велибор Совровић, ср.

subota, 07 novembar 2009 16:57

Pripreme

nedelja, 18 jul 2010 18:25

Peto kolo: V.K.SENTA - V.K.TAŠ 14:10

5.kolo ‘’Druga liga Srbije’’ Senta – Taš 14:10 (3:3, 4:2, 2:3, 5:2)

Bazen Senta. Sudije: Balažević (Subotica), Dvornić (Subotica). Isključenja:.
Senta 8 , Taš 6.

SENTA: Ujhazi, Klošak , Boroš , Sabo 2 , Lenđel , Prikidanović, Horti, Bariček , Šuranji 9, Ajtai 1, Haver, Bajus, Čikoš, Beretka 2 . Trener : Tot Laslo.

TAŠ: Šandor Niklola, Milanović Đorđe , Peškir Nikola , Bogosavljević Nikola , Ilić Slobodan, Anđelković Goran, Ljubenović Vlada 5, Stefanović Dušan , Cebalović Marko 1, Jerenić Goran, Mandrapa Ivan , Janković Filip 4 , Puškić Petar, Vujadinović Nikola . Trener : Ivanović Vladimir.


5.kolo : ‘’Druga liga Srbije’’ Proleter – Taš 9:16 (2:3, 2:2, 2:6, 3:5)

Otvoreni bazen - Zrenanjin. Sudije: Sremčev (Kikinda), Sivčev (Pančevo). Isključenja:.
Proleter 4 , Taš 5.

PROLETER: Bjelić, Čikava 1 , Mavrenski , Glišić  , Marić 2,  Nišavić 1, Drezgić 1 , Piljić 2, Bakoš, Mitrović 1 , Kantar 1, Ristić. Trener : Damjanović Dušan.

TAŠ: Muškatirović Đorđe, Kazimirović Uroš 4, Peškir Nikola 1 , Janković Marko, Rakić Aleksandar 2, Vujanac Miloš , Ljubenović Vlada 5, Kukavica Vladimir, Beretka Atila 1, Miličević Aleksandar 1, Stojaković Marko , Vekić Petar , Hamović Miloš 2 , Tabaković Marko. Trener : Ivanović Vladimir.

8.kolo : ‘’Druga liga Srbije’’ Senta – Taš 7:10 (1:3, 1:2, 3:4, 2:1)

Otvorni bazen – Senta. Sudije: Sremčev (Kikinda), Kiš (Novi Sad). Isključenja:.
Senta 6 , Taš 4.

SENTA: Ujhazi, Klošak , Boroš , Sabo , Babin 1., Hireš , Molnar, Bariček, Kopas , Hever 2, Miljković, Lendel 4. Trener : Tot Laslo.

TAŠ: Muškatirović Đorđe, Kazimirović Uroš 3, Peškir Nikola  , Janković Marko, Kukavica Vladimir, Vujanac Miloš , Ljubenović Vlada 3, Vujadinović Nikola , Beretka Atila 2, Miličević Aleksandar 1, Stefanović Svetozar 1, Janković Filip  , Vekić Petar. Trener : Ivanović Vladimir.

subota, 26 jun 2010 13:23

Obuka plivanja i škola vaterpola

 
Program se sastoji od obuke plivanja i početnih vaterpolo elemenata. Obuka plivanja se vrši na platformi zatvorenog bazena u ''SRC Tašmajdan'', a kasnije kada dečaci i devojčice uspešno završe obuku automacki se prebacuju u mlađe kategorije kluba. Po testiranju i prijemu u klub član treba da donese dve slike ( format kao za ličnu kartu) i izvod iz matične knjige rođenih ( kopiju ili original), a od trenera dobija i treba da popuni pristupnicu kluba i upitnik. Sve informacije možete dobiti na stranici kontakt.
subota, 07 novembar 2009 16:30

O Klubu

O Klubu

 

V.K.”TAŠ” je počeo sa radom 2002 godine a zvanično je  osnovan 2009 godine u Beogradu, VK Palilula je osnovana 2015 godine.

Treninzi se održavaju u SRC „TAŠMAJDAN“, prema predviđenom rasporedu za sve grupe. Bazen raspolaže sa odličnim osvetljenjem i kao takav pruža optimalne uslove za kvalitetan trening. Program rada kluba sastoji se od tri segmenta delovanja iz kojih proizlazi sportska i pedagoška edukacija.

 

1. OBUKA PLIVANJA I ŠKOLA VATERPOLA  -  Obuka plivanja podrazumeva rad u malom bazenu za dečake i devojčice. Kada polaznik uspešno prođe obuku automacki se prebacuje u školu vaterpola. Škola vaterpola podrazumeva rad sa decom uzrasta od 7 do 10 godina. Napominjemo da ove selekcije kreću sa zvaničnim takmičenjima od desete godine. Ova takmičarska kategorija sadrži  razna sportska dešavanja. Trening utakmice sa drugim školama vaterpola kao i organizacija zimskih i letnjih  priprema i učestvovanje u  kampovima prilagođenim tom uzrastu.

2. TAKMIČARSKE SELEKCIJE - selekcija talentovane i ambiciozne dece koju vrše kvalifikovani stručnjaci koji su bili deo reprezentacije Srbije (treneri u mlađim selekcijama reprezentacije, igraci u A selekciji kao i u mlađim reprezentativnim selekcijama)

3. REKREATIVNE GRUPE - U osnovi je, da svako ko se pridruži našem klubu  bude zadovoljan i dobije kvalitetno znanje o vaterpolu. Za rekreativne grupe je predviđena liga unutar kluba i sparinzi sa drugim rekreativnim grupama.

PRETHODNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE

NAREDNO KOLO - PRVA A LIGA SRBIJE

FINA LEN Vaterpolo Savez Srbije Vaterpolo Savez Beograda